V našem komunitním prostoru nabízíme kreativní edukativní aktivity pro děti, mladé dospělé i celé rodiny rodiny.

Ateliér

Nabízíme individuální lekce točení na hrnčířském kruhu pro dospělé i děti a skupinové lekce pro všechny věkové kategorie.

Keramický workshop

Večerní keramické kurzy pro dospělé

Individuální lekce točení hlíny na hrnčířském kruhu

Individuální lekce keramiky

Digi Lab

V Digi Labu se zaměřujeme na rozvoj digitálních kompetencí u dětí a mládeže. V současné době realizujeme vzdělávací program na rozvoj digitálních kompetencí v oblasti audia, videa a animace, dále 3D tisku a využití virtuální reality ve vzdělávání nebo prozkoumáváme možnosti umělé inteligence.

Celý program pak doplňuje interaktivní kariérní poradenství, které podpoří žáky a studenty ve výběru dalšího studia nebo povolání. Vzdělávací program realizujeme ve spolupráci s Art&Digital Lab v hale 40, Hlavním městem Praha a Pražským inovačním institutem. Finančně je program podpořen z programu OP VVV a MŠMT.

Vzdělávací programy

Interaktivní vzdělávací program k rozvoji digitální gramotnosti.

Hala 40 v Holešovické tržnici zve od září 2022 do června 2023 všechny žáky 2. stupně pražských základních škol a studenty pražských středních škol a jejich pedagogy na praktické workshopy na téma rozvoje kompetencí v oblasti digitálních technologií pod vedením odborníků z praxe.

Technologické workshopy pak doplňuje moderní interaktivní workshop kariérního poradenství, opět s využitím digitálních technologií, které podporují žáky a studenty ve výběru dalšího studia a možného budoucího profesního směřování.

Podrobné informace o programu pro žáky, studenty i pedagogy naleznete v Programu ke stažení nebo u metodika programu – Renáta Bílková, renata.bilkova@h40.cz, +420 774 599 589.

Programy pro základní a střední školy (PDF ke stažení)

Nejste pražská škola? Nevadí. Zavolejte nám, určitě se domluvíme!

Prostor pro rodiče s dětmi

Součástí komunitního prostoru je vybudované prostředí pro péči o děti do 6 let. Od roku 2022 pečujeme v prostoru o děti z Ukrajiny a jejich rodiče. Program je zaměřen na rozvoj českého jazyka a sociálních dovedností dětí. O děti pečuje jedna rodilá mluvčí z Ukrajiny a jedna rodilá mluvčí z České republiky. Rodinám s dětmi je k dispozici také odborná poradna nebo výtvarný ateliér.
V případě zájmu o podporu aktivity nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na renata.bilkova@h40.cz nebo telefonu +420 774 599 589.

Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny.

Pro rodiny s dětmi z Ukrajiny realizujeme ve spolupráci s neziskovou organizací FALKON a za podpory MŠMT adaptační skupinu. Prostor je určen pro děti od 3 do 6 let.

Program se zaměřením na rozvoj českého jazyka a sociálních dovedností dětí realizuje jedna rodilá mluvčí z Ukrajiny a jedna rodilá mluvčí z České republiky. Rodinám s dětmi je k dispozici také odborná poradna nebo výtvarný ateliér.

Adaptační skupina je otevřena registrovaným dětem od pondělí do pátku, vždy od 7.30 – 15.30.

Denní režim v adaptační skupině:
7.30 – 8.00 příchod dětí do adaptační skupiny
8.00 – 10.30 pracovní cyklus s podporou řečových a jazykových dovedností včetně svačiny
10.30 – 12.00 pobyt venku
12.15 – 13.00 oběd
13.00 vyzvedávání dětí po obědě
13.00 – 14.00 odpočinek, čtení, poslech, rozvoj sociálních dovedností
14.00 – 15.00 svačina, volná hra a tvorba, pobyt venku dle počasí
15.00 – 15.30 vyzvedávání dětí

V případě zájmu o podporu aktivity nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na renata.bilkova@h40.cz nebo telefonu +420 774 599 589.

Poradna

V komunitním prostoru je možné si pronajmout prostor poradny vhodný k individuální podpoře klientů, například formou terapií, odborných konzultací nebo individuálních sezeních. V případě zájmu o prohlídku nebo pronájem prostor nás neváhejte kontaktovat na renata.bilkova@h40.cz.


Své aktivity zde realizují odborníci z organizace Dignity Restoring Hope z.s. Více informací o službách na webových stránkách https://dignityrh.org/.