Prostor pro všechny generace
Naše vize: „H40 je prostor, kde se lidé setkávají, vzdělávají, vzájemně se inspirují a společně tvoří. H40 umožňuje lidem a společnostem stát se tím, kým a čím si přejí.“

Hala 40 je součástí komplexu památkově chráněných budov Pražské tržnice. Před 95 lety byla vybudována jako chladnička masa a byla využívána pražskými jatky.

Industriální budova prošla částečnou rekonstrukcí v 90-tých letech. Byla zde mimo jiné prodejna nábytku, proběhly zde akce jako je Fashion Market, Future Port 2018 nebo mezinárodní výstava o historii počítačových her Game On (2017/18).

Od března 2019 probíhá rekonstrukce a hala 40 se připraví na novou roli. Stane se prostorem pro všechny generace s názvem H40. Začátkem roku 2020 se stane místem pro H40 kulturně-komunitní centrum a podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab.

H40 bude prostor, kde

  • se prolíná kultura a kreativita s inovacemi a novými nápady
  • děti a mládež, rodiny a senioři tráví smysluplně svůj volný čas
  • začínající podnikatelé a společnosti (nejen) v oboru art&digital naleznou zázemí a inspiraci
  • vaří dobrou kávu a kde je radost jen tak být
  • se setkávají všechny generace

Nezisková organizace OSE Czech Republic si pronajímá halu 40 v Pražské tržnici od Hlavního města Prahy. Hala 40 nebyla více jak 10 let využívána trvale jako prostor pro denní aktivity.

Stav v roce 2017 před rekonstrukcí: