Večerní keramické kurzy pro dospělé

Návrat k přirozeným hodnotám

Kurz je o síle, vášnivé tvořivosti a poznání samého sebe prostřednictvím hlíny. Je o lásce k ruční tvorbě, o vášni pro práci s přírodními materiály a citu pro keramické médium. Kurz provází citlivou hrou výtvarných technik, metod, postupů a experimentů a obrací pozornost ke vzniku autentické výpovědi díla s odkazem na vnitřní propojení s vlastními světem. Tým, který je v nás zakotvený, je odvážný, snový, divoký, hloubavý, je darem přírody. Je věnovaný lidem, kteří usilují o seberealizaci, kterou naházejí v hlíně a vlastními rukami přibližují přírodě, což tak přivede k odstranění strnulosti, póz a rolí, do kterých nás společnost nepřirozeně formuje a snaží se „zcivilizovat“. Hlína si vyžaduje vlastní tempo tak jako i ruční práce člověka a život sám. Čas během tohoto kurzu, který věnujeme sami sobě, je darem, který odkrývá hloubku a rozsah vnitřních problémů a vede nás k odvaze najít vnitřní sílu a integritu odolávat pokušení zvonků, které nás vyrušují. Hlína je tvárná, pružná, tichá a v neustálém procese, při kterém nás vede k zahloubání do sebe samého. Živá hmota překvapuje svojí spontánností a nepředvídatelností, čím dokonale zrcadlí svými vlastnostmi nespoutané osobnosti. Jednou z nejkrásnějších vlastností hlíny je její terapeutický účinek, který je využívaný v arteterapii, který se zaměřuje nejen na výsledek, ale na proces, podobný jako na kurze „Návrat k přirozeným hodnotám“, který uvolňuje, zbavuje úzkosti, podporuje sebevědomí a může se stát jedním z cest při léčení duší či sebepoznávání.

Kurz je založený na dialogu mezi designem a ruční prací a neustále se vyvíjející výrobou originální keramiky bohaté na formy, barvy, struktury, oživené kresby, malby, testovými odkazy a další experimenty s vlastním rukopisem na hliněné ploše či objektu. Cílem kurzu není jen vytvořit současný keramický produkt nadčasové kvality a krásy, ale vytvářet vlastní hodnotový postoj k jedinečným dílem obohaceným ilustracemi, malbami a dalšími experimentálními technikami a kriticky a citlivě se vyjádřit k odkazu, poselství a bytí jednotlivce, které současnost přináší. Tvorba je našim zrcadlem, poukazuje na problém a může se stát přínosem na pozitivní náhled na samu sebe a zhmotnit do hliněného deníku vlastních emocí.

Kurzy vede mladá keramička a výtvarnice, lektorka Mgr. Veronika Pločicová, která aktivně působí na výtvarné scéně v Čechách a na Slovensku. Je členka Slovenské výtvarné unie, aktivně působí ve Sdružení keramiků Slovenska : https://svu.sk/sk/slovenska-vytvarna-unia/clenovia/ se zájmem objevování nových kreativních cest v umění a v životě.

Kurz obsahuje 4 lekce každý měsíc . Cena kurzu je 3600 kč.

Úterý 17:30 - 19:30

Registrace a informace nika.plocka@h40.cz


Prostor je omezen, proto si místa rezervujte!

Připravujeme též dárkové poukazy.

Dodatečné info : http://nikaplocka.art/category/atelier/