Virtual Cuddle

Virtual Cuddle je projekt 4 studentek FAMU z katedry fotografie a centra audiovizuálních studií zabývající se psychologií a seberozvojem pomocí umění a nových médií.

  • “Naše kultura neumí rozlišovat mezi běžným dotykem a sexualizovaným dotykem. Ale dotyk je základní biologická potřeba pro přežití. V dnešní době není moc přijatelné se dotýkat lidí pokud s nimi nemáte hlubší intimní vztah. Dotyk ukazuje naši vazbu k druhému člověku a posiluje vztahy.”
  • “Inspirovala nás současná situace, kdy zůstáváme buď izolovaní nebo využíváme online formy komunikace, které redukují náš pocit blízkosti s druhými lidmi. Proto vytváříme skrze virtuální realitu audiovizuální prostor, který účastníkovi umožní uvolnění a navození pocitu blízkosti a sounáležitosti.”

https://www.instagram.com/cuddle_terapie/

instagram: cuddle_terapie