TourStories

Kdo jste?
Jsme jednotná online mobilní platforma narativních a interaktivních prohlídek muzeí, galerií, hradů, zámků, a měst, která zintenzivňuje návštěvnický prožitek přímo na místě a podtrhuje tak genius loci daného místa pomocí digitálních technologií. Používáme technologie audio průvodce, rozšířené (augmentované) reality, 3D, 360° virtuální foto, indoor & outdoor navigace, videa, fotogalerie, QR, NFC a Bluetooth beacons.

Co je Vaším cílem?
Pomocí interaktivního digitálního průvodce v mobilních telefonech návštěvníků, společně s našimi partnery, vytváříme lepší návštěvnické zážitky. Chceme přispět k hlubšímu poznání návštěvníků tak, že jim poskytujeme kvalitní kurátorský obsah.

Proč v H40?
Obrovská šance mluvit se špičkami v oboru a pomoc usměrnit nás do jasného business plánu. A taky networking!

Aplikace - www.tourstoriesapp.com