Make More

Co je vaším cílem?

“Naším cílem je skrze festivaly Maker Faire rozvíjet maker hnutí v České republice, popularizovat tvorbu jako alternativu ke konzumnímu způsobu života a podporovat makery v rozvoji jejich projektů. Chceme budovat otevřené dílny (FabLaby) a zpřístupnit je široké veřejnosti v každém kraji.”

Čím vám inkubátor pomáhá?

Zásadní je pro nás mentoring, který nám pomáhá najít cestu pro další rozvoj našich stávajících aktivit a nastavit udržitelné fungování pro nové projekty.

Make More