Lifetool

Čtyřčlenný tým sestavený ze sociálních pracovníku, psycholožky, certifikovaných reminiscenčních asistentek a výtvarníků.

  • “V naší sociálně aktivizační službě LIFETOOL pro seniory a osoby se zdravotním postižením se věnujeme reminiscenci, asistivním technologiím, alternativní komunikaci a učíme seniory zacházet s moderními technologiemi.”

lifetool