AI Architects

Jak jste se o Open Callu dozvěděli?

“Vznik inkubátoru a vlastně celého projektu H40 sleduji už dlouhou dobu, protože mne zaujal svým zacílením na oblast, které se také věnuji – na umění a digitální technologie. Navíc sídlí v Pražské tržnici, kterou jakožto architekt považuji za hodnotné, avšak dlouhou dobu zanedbávané prostředí, do kterého nyní Hala 40 vrátí část života. Jakmile tedy vyšla první výzva k podání přihlášek projektů pro inkubaci, zúčastnil jsem se s projektem, který myšlenkově zapadá do konceptu inkubačního programu,” říká Petr Vacek.

Co je Vaším cílem, jak Vám inkubátor pomáhá, jakých jeho služeb využíváte?

Díky svému vzdělání architekta a praxi computational designera vidím, jak extrémně málo je stavební obor digitalizovaný. Společně se svým kolegou jsme vymysleli systém, pomocí kterého bychom rádi propojili architekty a klienty pomocí AI na základě shody jejich vkusů. Následně bychom rádi vytvořili nástroj, který by umožnil architektům úspěšný project management, ale také by klientům poskytl přehledný znalostní základ tak, aby se vyznal v tak složitém procesu, jakým příprava stavby je.